Novurea Ureum met ureaseremmer TrifertoNovurea, zo werkt het

Novurea is een meststof met 46% stikstof. De groene korrel is behandeld met een ureaseremmer waardoor ongewenst stikstofverlies tot een minimum wordt beperkt. Hierdoor komt uw investering in stikstof maximaal ten goede aan de groei van het gewas.

Ureaseremmer stabiliseert ureum

Elke bodem bevat het enzym urease. Zodra ureum wordt gestrooid breekt dit enzym ureum af tot ammonium. Tijdens deze omzetting vindt er een om de korrel een plaatselijke pH-stijging plaats. Wanneer deze pH boven 7 komt, wordt een deel van het gevormde ammonium omgezet naar ammoniak-gas die verdampt, of wel vervluchtigt. De mate van vervluchtiging is afhankelijk van o.a. bodem-pH, temperatuur en vocht. Onder Nederlandse omstandigheden bedraagt de vervluchtiging gemiddeld 26% bij volvelds strooien.

Novurea, stikstof maximaal ten goede aan gewasgroei

Een ureaseremmer voorkomt deze vervluchtiging. Novurea is ureum dat behandeld is met een ureaseremmer. Zodra Novurea wordt gestrooid, vertraagt de ureaseremmer de omzetting van ureaum naar ammonium. Hierdoor blijft de pH rondom de korrel onder pH 7. Door de minimale pH-stijging blijft de stikstof in de stabiele ammoniumvorm, welke niet vervluchtigd. Er blijft meer stikstof beschikbaar voor gewasgroei. Uw investering in stikstof komt maximaal ten goede aan gewasgroei en bovendien wordt de milieubelasting beperkt. 

  • Naam
    Omschrijving
    Producten