Novurea in de Maisteelt

Bij de bemesting van maïsland zit de uitdaging onder meer in het zoeken naar het optimale evenwicht tussen bemestingsnormen en bemestingsadviezen. Binnen zes weken – van medio juni tot einde juli – produceert de maïsplant drie kwart van zijn biomassa. Daarmee kent maïs de hoogste dagelijkse groei van alle inheemse teelten. Voor een optimale groei moet maïs in deze periode kunnen beschikken over voldoende stikstof. Het geleidelijk vrijkomen van stikstof, zonder dat daarbij ongewenste N-verliezen ontstaan is de uitdaging. Novurea past goed in deze bemestingsstrategie.

  • Naam
    Omschrijving
    Producten