Met Novurea meer rendement in de graanteelt

Akkerbouwers die meer rendement uit hun investering in stikstofmeststoffen willen halen, bemesten nauwkeurig. Er wordt steeds vaker een bewuste keus gemaakt uit de beschikbare stikstofmeststoffen. In de afweging worden zaken als gevoeligheid voor vervluchtiging, strooieigenschappen en stikstofvorm meegenomen. Omdat tarwe over een langere periode stikstof beschikbaar nodig heeft, passen akkerbouwers Novurea steeds vaker toe. De combinatie van een goede N-efficiëntie, de hoge concentratie stikstof (waardoor er minder kilo’s per hectare worden gestrooid) en het geleidelijk vrijkomen van stikstof maken Novurea tot een veel toegepaste meststof in de graanteelt.   

Meerjarige veldproef met Novurea in Tarwe

In een vierjarige veldproef, uitgevoerd door Dr. Hansgeorg Schönberger, N. U. Agrar GmbH, Schackenthal, werd een vergelijking gemaakt tussen Ureum en Novurea in de tarweteelt. Doel van de proef was vaststelling van het optimale bemestingstijdstip voor verschillende N-bemestingsvormen alsmede de mate waarin de werking van ureaseremmer (Novurea) bijdraagt aan een hogere opbrengst. De onderstaande proefresultaten tonen een lichte meeropbrengst bij het gebruik van Novurea.

Novurea in tarweNovurea tarwe

 

Evaluatie Novurea Tarwe proef

De verschillen zijn in dit proefjaar zijn gering; een gevolg van de vroege start van de vegetatie, de bij de start van de vegetatie goed ontwikkelde planten en het gelijkmatige weersverloop in het voorjaar. Echter ook de hitteperiode en de droogte in juli van het proefjaar hebben ertoe bijgedragen dat een mogelijke grotere differentiatie naar boven toe tot stoppen is gebracht. Uit voorgaande proeven, waarin weeromstandigheden verder uiteen liepen, waren de verschillen groter. In een nat voorjaar, evenals droge zomer profiteert Novurea van respectievelijk minder N-uitspoeling en sneller opname door de bodem.

Extra rendement uit handling

  • Doordat Novurea 70% meer stikstof dan KAS bevat, kan de teler met 1 volle strooier meer hectares strooien.
  • Een hogere concentratie stikstof per ton N-meststof, betekent minder opslag- en transportkosten.
  •  In de periode van 2013 tot en met heden profiteerde telers van een prijsvoordeel. De prijs per kg stikstof van Novurea was lager dan die van KAS.
  • Naam
    Omschrijving
    Producten