Reductie stikstof vervluchtiging in cijfers

In de landbouw komen verschillende broeikasgassen vrij. De belangrijkste zijn CO2, methaan en lachgas. De belangrijkste bronnen van broeikasgassen in de land- en tuinbouw zijn de veehouderij en de glastuinbouw. De klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in Nederland lijken beheersbaar. Er is veel aandacht in het beleid voor de effecten van klimaatverandering, ook Triferto werkt hier aan mee door te investeren in innovatieve meststoffen die de emissies reduceren.

N2O

Meststoffen in de landbouw zijn een belangrijke bron van broeikasgassen. Maar met de juiste technieken kun je de uitstoot van broeikasgassen juist verminderen. Stikstof, in de vorm van ureum, is een belangrijke bron van broeikasgassen als lachgas. In een proef met de toevoeging van  ureaseremmers aan ureum bracht Triferto de reductie stikstofvervluchtiging. Testen werden uitgevoerd op  verschillende bodems. De meststoffen werden volvelds toegediend, na 13 dagen werd de vervluchtiging gemeten. Het warme weer (27C) zorgde voor relatief hoge percentages aan vervluchtiging.

Stikstof vervluchtiging in cijfers - Triferto 

Ureaseremmers zinvol

Het toedienen van een ureaseremmer aan ureum reduceert ongewenst stikstofverlies als gevolg van vervluchtiging. Er blijft meer stikstof beschikbaar voor het gewas, dat zich vertaalt in een hogere gewasopbrengst en een lagere milieubelasting. Een investering in ureaseremmers is hiermee zinvol. 

‹ Terug naar overzicht