Zo ontstaan N-verliezen

Elke bodem bevat het enzym urease. Zodra ureum wordt gestrooid breekt dit enzym ureum af tot ammonium. Tijdens deze omzetting vindt er een om de korrel een plaatselijke pH-stijging plaats. Wanneer deze pH boven 7 komt, wordt een deel van het gevormde ammonium omgezet naar ammoniak-gas die verdampt, of wel vervluchtigt. De mate van vervluchtiging is afhankelijk van o.a. bodem-pH, temperatuur en vocht. Onder Nederlandse omstandigheden bedraagt de vervluchtiging gemiddeld 26% bij volvelds strooien.

Zo werkt een ureaseremmer

Uaseremmer voorkomt deze vervluchtiging. Novurea is ureum dat behandeld is met een ureaseremmer. Zodra Novurea wordt gestrooid, vertraagt de ureaseremmer de omzetting van ureaum naar ammonium. Hierdoor blijft de pH rondom de korrel onder pH 7. Door de minimale pH-stijging blijft de stikstof in de stabiele ammoniumvorm, welke niet vervluchtigd. Er blijft meer stikstof beschikbaar voor gewasgroei. Uw investering in stikstof komt maximaal ten goede aan gewasgroei en bovendien wordt de milieubelasting beperkt.

Deel deze pagina