Stikstof efficiëntie omhoog in teelt van gerst

Ook bij granen vormt bemesten een grote uitdaging. Hoeveel moet ik bemesten om er een maximaal rendement uit te halen? Meststoffen kosten immers geld, maar hun effect op de opbrengst en kwaliteit van het eindproduct kan een nog veel grotere financiële invloed hebben.

Wintergerst 

Stikstof is als voedingselement voor de plant van groot belang voor uiteenlopende fysiologische processen die zich gedurende het groeiseizoen in de plant voltrekken. Opname van stikstof bevordert in hoge mate de groei, vooral van de vegetatieve delen. Met name de vorming van de bladeren vraagt veel stikstof. Tijdens de strekkingsfase van het gewas is de stikstofopname dan ook groot. Ook voor de ontwikkeling van de plant is de N-voorziening belangrijk. De mate van uitstoeling, aarvorming, korrelzetting en korrelvulling wordt in belangrijke mate door de stikstofvoeding bepaald. 

Stikstof bemestingsadvies Wintergerst

Zowel een tekort als een overmaat aan stikstof hebben negatieve gevolgen voor de korrelopbrengst en de brouwkwaliteit. Voor het vaststellen van de juiste hoogte van de N-gift is het dus van belang om te weten hoeveel stikstof er in de grond zit (bij zomergerst in de laag 0-60 cm). Op basis van de behoefte van het gewas en de voorraad stikstof in de grond geldt in de praktijk het volgende algemene advies: 

  Eerste giftTweede gift
GewasAdvies  
Wintergerst (löss)120 Nmin8060
Wintergerst100 Nmin8060

Eerste en tweede gift combineren

Hoewel bij traditioneel bemesten van granen de stikstofbemesting in twee of zelfs drie giften wordt gegeven, gaan steeds meer akkerbouwers die Novurea strooien de gift combineren. Het advies in dit geval daarom de stikstofbemesting in één keer te geven direct bij de zaai. Novurea heeft hierbij als voordeel dat stikstof zich stabiel in de bodem gedraagt en langzaam omgezet wordt in nitraat. Stikstof is hierdoor over een langere tijd tijdens de groei beschikbaar. Op uitspoelingsgevoelige (zand)gronden is dit voordeel extra belangrijk. 

Minimale stikstofverliezen en meer stikstof in wortelzone

Doordat Novurea is behandeld met een ureaseremmer zijn stikstofverliezen door vervluchtiging en uitspoeling minimaal. De onderstaande grafiek geeft een beeld van de hoeveelheid stikstof in kg/ha er in de wortelzone aanwezig is uitgezet tegen de tijd. In deze proef werd 100kg N uit Novurea en Ureum met elkaar vergeleken, waarbij ureum 26% stikstofverlies ondervond als gevolg van vervluchtiging.

Stikstof in wortelzone wintertarwe Novurea

 

Deel deze pagina