De Bruijn Agri over Novurea

De Bruijn Agri - meer structuur in het gras te zien

De Bruijn Agri Made

Made -In de bodem wordt Novurea geleidelijk omgezet in het stabiele ammoniumstikstof en uiteindelijk in nitraatstikstof. Dit sluit perfect aan bij de behoefte van bijvoorbeeld grasland. De veehouders geven te kennen meestructuur in het gewas te zien en maken daarom definitief de overstap van KAS naar Novurea. Enkele veehouders die normaal EnTec gebruikten zijn overgestapt op Novurea. Prijstechnisch is Novurea zeer concurrerend met Kas en zeker EnTec.  Daarnaast wordt een besparing op arbeid gerealiseerd omdat er minder kilogram per ha gestrooid hoeft te worden. Akkerbouwers, waaronder onze tarwetelers, waarderen dit product doordat dit product minder weerafhankelijk is. Ook uientelers zien voordelen van Novurea t.o.v Kas. In de praktijk blijken opbrengsten minimaal hetzelfde of zelfs beter te zijn als met traditionele meststoffen". Aldus de Bruijn Agri.

www.debruijnagri.nl

Video: De Bruijn Agri ziet nog meer voordelen in Novurea

Deel deze pagina