Minder weersafhankelijk dankzij gestabiliseerde stikstofvorm

Novurea in de aardappelteelt

Het vaststellen van de optimale stikstofbemesting voor pootaardappelen is evenals die voor de meeste andere gewassen moeilijk. Dit omdat naast het toedienen van stikstof via een gift met minerale meststof nog andere factoren een rol spelen, waaronder het weersverloop tijdens de groei. Het weersverloop bepaalt namelijk in belangrijke mate het verloop van de netto-mineralisatie van de stikstof in de grond. Deze netto-mineralisatie is de resultante van processen zoals mineralisatie, denitrificatie, immobilisatie en in sommige jaren door uitspoeling. Een gestabiliseerde stikstof, die de kans op ongewenst stikstofverlies door vervluchtiging en/of uitspoeling beperkt, biedt telers meer zekerheid als het gaat om stikstof efficiëntie. 

Proeftuin Zwaagdijk neemt proef op de som

In samenwerking met Proeftuin Zwaagdijk is het effect van de gestabiliseerde stikstofmeststof Novurea op de pootaardappelteelt getoetst. Doel van het onderzoek was vast te stellen of Novurea positief bijdraagt aan de opbrengst en kwaliteit van pootaardappelen. Voor aanvang van de proef is over de hele proef 150 kg/ha Tripelsuper + 300 kg/ha Patentkali gestrooid. De volgende behandelingen zijn aansluitend uitgevoerd:

CodeObjectDosering per hectareDatumHoeveelheid N
1OnbehandeldGeen  
2KAS
KAS
260 kg/ha
250 kg/ha
12 april
1 juni
138 kg
3Novurea
Novurea
160 kg/ha
150 kg/ha
12 april
1 juni
138 kg

 

 

 

 

 

Aantal aardappelen per maat

Het aantal aardappelen is bij de behandelingen vergelijkbaar in aantallen. In de onderlinge maatsortering heeft het Novurea object duidelijk meer aardappelen. In de praktijk zou het Novurea object op een vroeger tijdstip geoogst kunnen worden, zodat meer aardappelen binnen de voorkeursmaat 28-55 vallen. 

Aantal aardappelen per maat
CodeBehandeling28-3535-4545-5555-6060+Totaal aantalTotaal gewicht
2KAS113201236835068350.010 kg/ha
3Novurea901862431025067151.443 kg/ha

 

 

 

 

 

 

 

Verlaging van de bemesingskosten

Het gebruik van Novurea leverde de afgelopen 4 jaar financieel voordeel op als gevolg van een lageren prijs per kg stikstof (ivergelijking tot KAS). Gemiddeld over 4 jaar lag de stikstof- eenheidsprijs van Novurea 10% onder die van KAS. In de onderstaande tabel brengen we op basis hiervan het financiele voordeel in beeld, bij verschillende KAS-prijzen.

Bemestingskosten per hectare
Prijs KAS (€)Bemestingskosten /ha KAS Bemestingskosten /ha NovureaVoordeel / ha
€ 325,-€ 166,11€ 149,50€ 16,61
€ 300,-€ 153,33€ 138,00€ 15,33
€ 275,-€ 140,46€ 126,50€ 14,06
€ 250,-€ 127,78€ 115,00€ 12,78
€ 225,-€ 115,00€ 103,50€ 11,50
€ 200,-€ 102,22€   92,00€ 10,22

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidkosten besparing

Doordat Novurea een hogere concentratie stikstof bevat dan KAS, wordt met 1 volle strooier meer hectares gestrooid. Dit is een besparing op arbeid. Bovendien is de meststof Novurea beduidend minder corosief dan KAS, dit komt de levensduur en de onderhoudskosten van de kunstmeststrooier ten goede. 

Deel deze pagina