Harm Albring topkuilwinnaar over Novurea

Drouwenermond - Harm Albring uit Drouwenermond (DR) is de winnaar van deze editie van Topkuil. De melkveehouder koos Novurea als voorjaarsmeststof, een bewuste keuze. Hun 65 hectare tellende voordroogkuil van de eerste snede bleek na bemonstering 960 VEM, 180 Ruw Eiwit en 37,3% droge stof te bevatten. Het was het voorjaarsgras waarmee Harm en Karin Albring en hun twee zoons en dochter de Topkuilcompetitie van dit jaar wisten te winnen.

Topkuilwinnaar maakt bewuste keuze

Met het voorjaarsgras legt familie Albring een belangrijke basis voor de graskuil. Een korte periode waarin veel kwaliteit kan worden geoogst. De bemestingsstrategie van Albring is er dan ook op gericht zoveel mogelijk gras van de eerste twee maaisnedes te halen. Daarom bemest hij in het voorjaar zijn graslandpercelen met maximaal 25 kuub rundveedrijfmest per hectare. Een hogere gift acht de melkveehouder niet wenselijk om het kaligehalte in het kuilgras in de hand te houden. Naast de drijfmest krijgt het gras een kunstmestgift van bij elkaar opgeteld 120 kg zuivere stikstof uit Novurea-S, een gestabiliseerde stikstof-zwavelmeststof.

Novurea, een bewuste keuze

In het voorjaar is de veehouder niet als eerste op het land om kunstmest te strooien. Als stikstofmeststof wordt Novurea gestrooid, een korrel met 38% stikstof en 18 Zwavel (SO3). Deze meststof bevat een ureaseremmer. Hierdoor wordt stikstofverlies door vervluchtiging tot een minimum teruggebracht. Het gevolg is dat het stikstof, met name nitraat, gecontroleerd vrijkomt en beter aansluit bij de behoefte van het gewas. Familie Albring wil hiermee nitraatophoping in het gewas voorkomen, een verschijnsel die hij met ammoniumnitraat met regelmaat tegenkwam en behoort met de overstap naar Novurea tot het verleden.

Goede strooi-eigenschappen

Om zo betrouwbaar mogelijk te bemesten, doet familie Albring van elke nieuwe partij kunstmest een afdraaiproef. Tijdens de test meet hij de doorloopsnelheid van de kunstmest en voert de gemeten waarden in de strooicomputer. Nauwkeurig strooien vindt Albring belangrijk. Want al heeft hij met 130 melkkoeien en 150 stuks jongvee op 102 ha landbouwgrond een extensief bedrijf, familie Albring zal er altijd naar streven om zo netjes mogelijk te werken, zodat de percelen rond zijn melkveebedrijf er netjes bij liggen. Meststoffen die veel stof bevatten passen niet binnen de kwaliteitseisen van familiebedrijf Albring. Een uniforme korrel, stofvrij en goede loopeigenschappen zijn parameters waarmee hij een meststof optisch beoordeeld. “Novurea laat zich perfect strooien op 24 meter, echter houden we wel rekening met het weer. Bij veel wind stellen we het strooien uit”. De harde stofvrije korrel geeft onder deze omstandigheden een perfect strooibeeld. Zonder stof en zonder strooibanen. “Dit was met voorgaande meststoffen wel eens anders”, aldus de zoons Albring.

Minder nitraat, maar voeden naar gelang de behoefte

De combinatie van de lengte van het gras, de kleur ervan en het weer bepalen wanneer Albring zijn gras maait. Daarmee moet het gras mooi donkergroen kleuren en stevig overeind staan. Dit effect is het best te behalen door het aandeel nitraat uit de voorjaarsbemesting te verlagen. Voorheen strooide familie Albring nitraatrijke kunstmest (KAS) en gaf hiermee een overdosis nitraat in het vroege voorjaar. Gras neemt deze nitraat in te korte periode in grote hoeveelheden op, echter is het gewas niet in staat dit zo snel om te zetten in eiwit. Het gevolg; nitraatophoping dat zich uit in een slap en lichtgroen gras. Stikstof uit Novurea wordt geleidelijk omgezet in ammonium en daarna in nitraat. Naargelang de bodemtemperatuur stijgt, verloopt deze omzetting sneller. Op ditzelfde moment neemt de groeisnelheid ook toe, evenals de stikstofbehoefte. Met Novurea gaan stikstofbeschikbaarheid in de bodem en stikstofbehoefte van het gewas hand in hand.

Tot slot: Advies van de Topkuilwinnaar

Als winnaar van deze editie van Topkuil blijven Harm Albring en zijn zoons nuchter. Ook als ze om advies gevraagd worden zijn ze helder. Maak gebruik van betrouwbare kennis uit je netwerk en maak onderscheid in commercieel en agronomisch advies. Als je ophoping en uitspoeling van nitraat wilt voorkomen, kies dan voor een “langzamere” ureum gebaseerde meststof. De kwaliteit van de meststof is een tweede stap, indien je hier tijd voor neemt ontdek hierin verschillen. Het juiste moment van maaien en een goed inkuilmanagement is natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan een goede kuil.

Volgend jaar gaat de familie Albring de titel Topkuil Winnaar verdedigen. Of ze opnieuw Topkuil winnaar gaan worden, moet nog blijken. Eén ding is zeker, Novurea wordt opnieuw hun voorjaarsmeststof.

Nieuw tekstblok

Deel deze pagina