De Heus Voeders over Novurea

De Heus Voeders - Stikstof beter beschikbaar

De Heus Voeders - NovureaEde "De Heus Voeders doet al jaren op diverse locaties in den lande opbrengstbepalingen van grasland. Wat korrel kunstmest soorten betreft vergelijken we dan steeds onze GrasPlus meststoffen met KAS , ook meten en wegen we de resultaten met Novurea / Novurea S. Vanwege resultaten en de mogelijkheden maatwerk te leveren blijven we positief aan de gang met ons GrasPlus concept. Wel hebben we geconstateerd dat opbrengst resultaten Novurea niet veel onderdoen t.o.v. GrasPlus meststoffen , met de ervaring dat onder droge omstandigheden de Stikstof uit Novurea beter beschikbaar is voor de plant en bijgevolg zelfs een meeropbrengst te zien geeft. Ook het feit dat Novurea geen nitraat stikstof bevat is een plus als na het strooien sprake is van overvloedige regenval. ( minder uitspoeling) Nu er momenteel sprake is van beperkte beschikbaarheid KAS is het extra van belang voor onze klanten te zorgen voor alternatieven ; door GrasPlus meststoffen aan te bieden waarin groot deel van KAS in samengestelde meststof is vervangen door ASS en korrelzout is dat een goede optie. Ook de Novurea komt dan nadrukkelijk in beeld ; gelet op bovenstaande zeker een goed alternatief en met de gunstige prijs per % stikstof zeker een aanrader. De Heus Voeders levert Novurea in het hele land zowel in bulk als in BigBags van 500 kg". Aldus Gert Anker Accountmanager meststoffen.

Deel deze pagina