Meer bestendig eiwit in gras met Novurea

Grasland is de beste en goedkoopste voedingsbron voor rundvee en met name voor melkvee. Veel en goed gras is uiterst belangrijk voor een goede en rendabele melkproductie. Daarbij spelen allerlei factoren een rol. De bemesting heeft een directe invloed op kosten, winst en kwaliteit en is daarmee een van de belangrijkste factoren om mee te sturen. Veel veehouders kiezen om deze reden Novurea als stikstofmeststof. Waarom? We leggen het u uit in de nevenstaande proefresulaten.

Succes op meer dan 150.000 ha grasland

  • Aantoonbaar meer eiwit in gras
  • Meer benutbaar eiwit, dus meer melk
  • 10% lagere bemestingskosten
  • Minder arbeid, logistiek en opslag

Deel deze pagina