Gebruikers aan het woord

Binnen de steeds krappere bemestingsnormen zo veel mogelijk goed ruwvoer produceren. Dat is de uitdaging voor veel telers. Een goed bemestingsplan is de basis, maar het rendement van het plan hangt sterk af van de uitvoering. Het kiezen van het juiste strooimoment heeft bijvoorbeeld veel invloed op de stikstofbenutting, dus ook op de gewasopbrengst. Bij vroeg strooien in het voorjaar levert een meststof met veel nitraatstikstof geen toegevoegde waarde. Dit zijn enkele conclusies die dealers en telers trekken uit hun praktijkervaring en daarom kiezen voor Novurea. Welke redenen zijn er nog meer om voor Novurea te kiezen? We laten dealers en telers aan het woord om de ervaring met u te delen. 

Winnaars Topkuil competitie kiezen voor Novurea

Telers die Novurea strooiden hadden de beste voorjaarskuilen van het seizoen 2014 en 2016. De Topkuil-competitie leverde dit bewijs! Een professionele jury beoordeelden ruim 500 voorjaarskuilen. Maar liefst 4 finalisten strooiden Novurea. Jurgen Veron ging er in 2016 met de titel vandoor, in 2014 won Harm Albring de competitie. Lees het interview met de topkuilwinnaarsop waarin ze uitleg geven over hun bemestingsstrategie.

• Interview met Jurgen Veron - Topkuilwinnaar 2016
• Interview met Harm Albring - Topkuilwinnaar 2014
• Interview met Henk van Harten - Finalist Topkuil 2014

Deel deze pagina