Effect van Novurea op uw gewas

Triferto wil met haar keten brede kennis van meststoffen bijdragen aan een bemestingsstrategie waarin nutriënten efficiënt en verantwoord worden ingezet voor een duurzame en economisch agrarische productie. Met deze unieke bundeling van kennis helpen we adviseurs en telers bij de totstandkoming van optimale bemestingsplannen: wat is de juiste gift, de juiste combinatie van meststoffen, de juiste plaats, de juiste techniek en het juiste moment? Via deze pagina delen we de onderzoeksresultaten waarin het effect van Novurea op diverse gewassen werd getoetst.

Kies uw gewas en ontdek het effect van Novurea

Grasland NovureaMais NovureaTarwe Novurea

Deel deze pagina