Topkuilwinnaar Veron maakt kuil van alleen Novurea

Topkuilwinnaar Veron heeft er verstandig aan gedaan om de bemestingsstrategie aan te passen aan de weersomstandigheden.  Wanneer stikstofcijfers van de afgelopen jaren worden vergeleken, valt op dat er gemiddeld weinig stikstof aanwezig is in de graslandpercelen. Dit is te verklaren uit de zachte en natte winter 2015/2016, waardoor veel stikstof verloren is gegaan door uitspoeling of vervluchtiging. Doordat het niet zo koud was, is er nog wel stikstof gemineraliseerd door het bodemleven, maar ook van die stikstof is veel verloren gegaan.  Dit maakt het lastiger dan in andere jaren om binnen de gebruiksnormen tot een optimale productie te komen. Ondanks deze omstandigheden wist Jurgen Veron een topkuil af te leveren en er met de titel Topkuilwinnaar vandoor te gaan.

Eerste snede van alleen kunstmest, hoe kwam je tot die keuze?
Het natte en zachte voorjaarsweer zorgde dit jaar voor een extra nadeel: “het heeft deze winter amper gevroren, waardoor de structuur van de bodem slecht was. Daarnaast bestond er een groot risico dat met het uitrijden van mest in het vroege voorjaar op een natte en zachte bodem, de structuur kapot wordt gereden. Wat meespeelt is de draagkracht van de grond, deze is onder het gewenste niveau als gevolg van de ruilverkaveling. Veel grasland werd opnieuw ingezaaid en komt de draagkracht niet ten goede. Het leek me daarom verstandig om het moment van bemesting uit te stellen om de structuur niet te beschadigen. Bij een beschadigde structuur zal het gewas veel minder makkelijk de bemeste nutriënten kunnen opnemen en heeft de bemesting dus ook veel minder effect. Dit heeft negatieve gevolgen voor opbrengst en kwaliteit”. Uiteindelijk bleef het nat tot begin mei. “Noodgedwongen besloot ik dierlijk mest achterwegen te laten en hiervoor in de plaats alleen kunstmest te strooien. Hierdoor werden er minder zware sporen in land gereden. Ik koos voor een lichte eerste snede van rond de 2.500kg droge stof. Een maatregel die er enerzijds voor zorgde dat eiwit in het gras behouden bleef, anderzijds de bespaarde drijfmest effectief ingezet kon worden voor de tweede snede". 

Jurgen Veron eerste snede met alleen Novurea - Topkuil

Hoe kijk je aan tegen de efficiëntie van stikstofmeststoffen?
“De vermindering van het stikstofgebruik uit kunstmest is de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Met het dalen van de stikstofgift wordt het ook moeilijker om een goed eiwitgehalte in je gras te krijgen. Om deze reden vind ik het voorkomen van stikstofverliezen belangrijk. Elke kg stikstof die niet uitspoelt, kan m’n grasland omzetten in eiwit en hoef ik niet in de vorm van bijvoorbeeld soja aan te kopen”.

Heeft het natte voorjaar jouw keuze in stikstofmeststof beïnvloed?
‘Een goed bemestingsplan is de basis! Het rendement van het plan hangt sterk af van de uitvoering. Het kiezen van het juiste stikstofvorm heeft bijvoorbeeld veel invloed op de stikstofbenutting, dus ook op de gewasopbrengst. Als gevolg van het natte voorjaar hebben we gekozen voor Novurea® met zwavel (4 april, 40-60 kg zuivere N/ha). Stikstof is hierin aanwezig in de gestabiliseerde ureumvorm aanwezig. Hiervan is bekend dat onder natte omstandigheden deze korrelmeststof niet uitspoelt. De stikstofmeststof KAS leek me onder deze weersomstandigheden geen logische keuze, deze bevat stikstof in de vorm van ammonium  en nitraat (verhouding 50:50).  Nitraat lost gemakkelijk op in het bodemvocht en is dan wel direct opneembaar door de plant, het spoelt bij een neerslagoverschot wel erg gemakkelijk uit’. Daarom werd een tweede gift met KAS (23 april, 40-50kg zuivere N/ha) pas enkele weken later gestrooid. Na de licht sneeuwval op 26 april zag je het grasland goed op gang komen, waarna 16 mei de eerste snede werd geoogst".

Welke rol speelt zwavel in je bemestingsplan?
‘Ook het zwavelbemesting heeft mijn aandacht, ik zie duidelijk dat dit een positieve bijdrage levert in de graskwaliteit. Zwavel is het meest efficiënt in combinatie met stikstofbemesting, Novurea met zwavel is dan een ideale combinatie. Twee componenten in één werkgang. Bij een verlaagde stikstofbenutting blijkt in de praktijk de teruggang van kilo’s droge stof nog wel mee te vallen. Ook de energie, de hoeveelheid VEM, blijft nog wel aardig op peil. De kunst is om het eiwitgehalte op peil te houden. En dat is ons dit jaar goed gelukt’, vertelt Veron wijzend op de kuiluitslag.

Hoe zit het met de bemestingskosten?
"Ons rantsoen voor het melkvee bestaat uit ruwvoer en krachtvoer. De kosten van ruwvoer zijn deels afhankelijk van de bemesting en hebben dus direct invloed op mijn kosten per liter melk. De ruwvoeropbrengst is dus een van de factoren waar ik invloed op uit oefen om de kostprijs drukken. Dit begint al bij de aanschaf van stikstofmeststoffen. We proberen scherp te zijn op de kosten, maar we doen geen dingen waar we geen vertrouwen in hebben. Onze loonwerker wees ons op de goede proefresultaten van Novurea-S. Deze degelijke onderbouwing in combinatie met een gunstige prijs per kilogram stikstof versterkte onze aandacht richting deze voor ons nieuwe meststof.  Een weloverwogen keuze die goed is uitgepakt". 

Staat Novurea-S volgend jaar opnieuw in het bemestingsplan?
"Zoals gezegd, de bemestingsstrategie moet je aanpassen aan de weersomstandigheden. Onderzoeksresultaten laten zien dat Novurea goed presteert onder droge en natte omstandigheden, waarvan we de laatste situatie in de praktijk hebben ervaren. Deze meststof maakt ons dus minder afhankelijk van het onvoorspelbare Nederlandse klimaat en heb ik iets meer invloed op het beperken van stikstofverliezen. Als we het dan hebben over bemestingskosten…… Novurea bevat een hoge concentratie stikstof, hierdoor strooi ik met één volle strooier bijna 30% meer graslandoppervlakte in vergelijking tot KAS. In mijn geval besteed ik het kunstmest strooien uit aan mijn loonwerker, waardoor Novurea vanuit die hoek ook nog een kostenvoordeel heeft". 

Trots op de titel Topkuilwinnaar 2016?
We besteden veel tijd aan de optimalisatie van ons bedrijf en de productie van ruwvoer. Met kwalitatief goed ruwvoer melk je meestal goedkoper. We investeren daarom veel in grasland, met een goed rendement. Het winnen van de Topkuilcompetitie is dan een hele eer en een extra motivatie om door te gaan met deze koers. 

Bedrijfsprofiel:
Naam: Jurgen Veron (29) en Agaath Timmermans (30)
Plaats: Overschild, Groningen
Bedrijf: 160 melkkoeien, 85 jongvee
Kavel: 71 hectare grasland
Productie: 1.350.000 kilo melk (8.500 kilo, 4,96% vet 3,73% eiwit)
Ruwvoer: 70% ds uit gras, 30% ds uit maïs
Opmerking: 2011 verhuisd van Bladel (NB) naar Overschild (GR)

 

‹ Terug naar overzicht